Enchanted Garden, Issue 2: Haikustyle, June 2023

 

Enchanted Garden Haiku Journal,

Issue 2: Haikustyle, June 2023Dear haiku friends,

 

Thank you all for your submissions!

I was captivated by the rustling of your materials, different colors and textures! Thank you for sharing your stories with me! I enjoyed reading your haiku and I hope you enjoy reading this issue!

 

Please share your haiku or your favorite one on your social media with #EnchantedGardenHaiku and #EGhaikustyle

 

Until next time,

happy haikuwriting!

Steliana Voicu

 

 

 

 

Editor`s Choice for Haikustyle issue

 

poppy skirt –

a fireball of Creation

exploding

 

gonna papavero –

una palla di fuoco della Creazione

che esplode

 

fusta unui mac –

o minge de foc a Creaţiei

explodând

 

Barbara Anna Gaiardoni, Verona, Italy

 

 

The skirt of a poppy or the skirt with poppy pattern? A unique haiku that intrigues and invites us to answer... A powerful image that remained in my mind few days.

 The haiku poet created a microcosmos for our minds to explore the beauty of the Creation, a fireball exploding. So colorful. A gorgeous picture. Also reffering to the poppy as belonging to the Creator makes it humble, and that reminds me of a passage from Bible ”the love is not proud”, love is humble. God's love is not beautiful by itself,  but through all He touches.

 The challenge of this issue was fabric. The poet chose a skirt, a poppy skirt. This is interesting because a skirt is a clothing item, a dynamic one, due to its movements and I can see with my mind that skirt with poppies dancing and also the skirt of a poppy flower.

 The poem ends with an -ing verb ”exploding” in present continuous tense which creates a boom effect, the skirt moves or dances or the petals open, so the microcosmos expands...

 

 

 

 

vespa ride -

my cotton skirt ripples

in the summer air

 

plimbare cu Vespa -

fusta mea de bumbac se ondulează

în aerul verii

 

Maria Teresa Sisti, Italy

 

 

taffeta sky

crows stitch the edges

together

 

cer de tafta

corbii cos marginile

împreună

 

Debbie Strange, Canada

 

 tracing the green

butterflies bend rainbow dreams

among the fabrics

 

urmărind verdele

fluturi îndoaie visele curcubeului

printre țesături

 

Sean Cordes, United States

 

 

pink dress

bringing blushes

on her pale face

 

rochia roz

îmbujorând

chipul ei palid

 

B.S.Saroja, India

 

 

încoronarea -

nu va mai fi niciodată aceeași

mănușă de catifea

 

the coronation -

there'll never be the same

velvet glove

 

Mirela Brăilean, Iași, România

 

 

ciorapi de nailon

ornament exotic

într-un cuib de pasăre

 

nude nylons

exotic ornament

in a bird’s nest

 

Luminița Suse, Canada

 

 

cloud break

spider drops a line

to repair its web

 

rupere de nori

păianjenul aruncă un fir

să-și repare pânza

 

Andrew Terrell, United States

 

 

a silk kimono

the evening leaves it

in the moonlight

 

kimono de mătase

seara îl lasă

în bătaia lunii

 

Joanna Ashwell, United Kingdom

 

 

Her silk saree

floral all over

Smell of jasmines!

 

Sariul ei de mătase

plin de flori

parfum de iasomie!

 

Subhashini Jayatilake, Sydney, Australia

 

 

height of perfection

taking off her white sari 

faded blue jeans

 

înălțimea perfecțiunii

scoțându-și sariul alb

blugi decolorați

 

Katherine E Winnick, United Kingdom

 

 

new summer

mother counts the holes

in son’s frayed jeans

 

o nouă vară

mama numără găurile

din blugii uzați ai fiului

 

Minal Sarosh, India

balmy breeze thrilled

through my mother's silk scarf –

her birthday

 

încântată de briza parfumată

din eșarfa de mătase a mamei –

ziua ei de naștere

 

Djurdja Vukelic-Rozic, Croatia

 

 

peaches . . .

my mother's

velvet skin

 

piersici . . .

pielea de catifea

a mamei

 

Rosa Maria Di Salvatore, Catania, Italy

 

 

silk threads

the grandmother's scarf

same color as the sky

 

fire de mătase

eșarfa bunicii

de culoarea cerului

 

Eufemia Griffo, Italy

 


 

a silk scarf

flutters the breeze

butterfly park

 

o eșarfă de mătase

flutură în vânt

parc de fluturi

 

Neena Singh, Chandigarh, India

 

 

floral patterns

hanging from the clothes line

a spring day

 

modele florale

atârnând de sârma de rufe

zi de primavară

 

Govind Joshi, India

 


 

vestito a fiori-

una farfalla sfiora

nastri di lino

 

flower dress -

a butterfly grazes

linen ribbons

 

rochie cu flori -

un fluture atinge în treacăt

panglici de in

 

Angiola Inglese, Italy

 

 

river bank

white cotton shirts

in the sun

 

malul râului

cămăși albe din bumbac

în soare

 

Ruth Powell, Canada

 

 

souvenirs—

the Irish linen tea towels

from here and there

 

suveniruri -

prosoapele de in irlandez

de aici și de colo

 

Ingrid Baluchi, Ohrid, North Macedonia

 

 

small wrinkles

on the drying cotton shirts …

sunny countryside

 

mici încreţituri

pe cămășile de bumbac la uscat...

peisaj rural însorit

 

Daniela Misso, Italy

 

 

clothesline

keeping a close watch

on the family fabric

 

funie de rufe

urmărind atent

țesăturile familiei

 

Daya Bhat, India

 


new plush blanket

the cat's rhythmic kneading

 

pătură de pluș nouă

frământatul ritmic al pisicii

 

Penny Szentkuti, Australia

 

 

plays of light -

on the velvet curtains

cat nails

 

jocuri de lumină -

pe draperiile de catifea

unghii de pisică

 

Silvia Bistocchi, Italy

 

 

her single mum

beading a silk dress-

spring drizzle

 

mama ei singură

împodobind o rochie de mătase...

burniță de primăvară

 

Radhika De Silva, Sri Lanka

 

 

Hand stitched pearls

on white satin

my wedding dress

 

Perle cusute manual

pe satin alb

rochia mea de mireasă

 

Karen Ann S Jazic, Canada

 

 

old photograph -

a silk and lace

train

 

veche poză

trena

din mătase și dantelă

 

Bette Hopper, USA

 

 


gentle breeze

the bride’s veiled face

half revealed

 

adiere blândă

chipul miresei purtând voal

pe jumătate dezvăluit

 

Chen Xiaoou, China

 

 

Mum's frail hands

hold homemade quilts

patterns of childhood

 

mâinile fragile ale mamei

țin păturile făcute de mână

modele din copilărie

 

Cathy Sullivan, England

 

 

Soft whispers and

Shimmering moonlit waves

Teal velvet draped

 

Șoapte blânde și

Valuri sclipitoare, luminate de lună

Catifea drapată albastră-verzuie

 

Dasgupta Shubham, India

 

 

the stiffness

of taffeta: dancer’s dream

not yet crushed

 

Rigiditatea

taftalei: visul dansatorului

încă nezdrobit

 

Sheila Barksdale, England, U.K

 

 

swordsman's cloak

floats, swirls, settles — crimson threads

the final cut

 

mantia de spadasin

plutește, se învârte, se așază — fire purpurii

tăietura finală

 

Cara Bruar, Australia

  


purple orchid

she pins to my shirt

smooth as silk

 

orhidee violet

se prinde de cămașa mea

netedă ca mătasea

 

Ashoka Weerakkody, Colombo, Srilanka

 

 

white lace bodice

on a yellow prom dress

bicolor iris

 

corset din dantelă albă

pe o rochie galbenă de bal

iris bicolor

 

Valentina Ranaldi-Adams, USA

 

 

quadriplegia -

touching my velvet dress

with my cheek

 

tetraplegie -

atingându-mi rochia de catifea

cu obrazul

 

Silva Trstenjak, Croatia

 

 

liliac înflorit -

rochia de catifea pe care

n-a purtat-o nicicând

 

lilac in bloom...

the velvet dress

she never wore

 

Cezar-Florin Ciobîcă, Botoșani, Romania

 

 

lilacs bloom

almost invisible

her silk dress

 

liliac în floare

aproape invizibil

rochia ei de mătase

 

Wiesław Karliński, Poland

 


 

adjusting

her silk kimono wrap –

a flutter of wings

 

ajustând

mantaua kimonoului de mătase –

fluturat de aripi

 

Paul Callus, Malta

 

 

sound memory

swish-swish of my Mom's

taffeta skirt

 

amintire sonoră

foșnetului fustei

de tafta a mamei

 

Mary L. Leopkey, Canada

 

 

snow-covered

backyard fence

laces

 

acoperit de zăpadă

gardul din curtea din spate

dantele

 

Marilyn Henighan, Canada

 

 

spring morning -

a rose bush gets caught

on your sleeve

 

dimineață de primăvară -

o tufă de trandafiri se prinde

de mâneca ta

 

Franjo Ordanić, Croatia

 


 

spring sun - the wind tugs at the white sail

 

soarele de primăvară - vântul trage de vela albă

 

Krzysztof Kokot, Poland

 

 

spring rain

the scarecrow’s burlap hat

smells like warming earth

 

ploaie de primăvară

pălăria de pânză a sperietoarei

miroase a pământ cald

 

Melissa Leaf Nelson, Madison Wisconsin, USA

 

 

my father's jumper

coarse, threadbare but warm

hangs in my wardrobe

 

puloverul aspru al tatei,

uzat, dar călduros

atârnă în dulapul meu

 

Ewan Rourke, Australia

 

 

behind the door

his well-worn japara jacket

just as he left it

 

în spatele ușii

haina lui uzată din japara

exact cum a lăsat-o

 

Mark Miller, Australia 

scented breeze —

a woman’s blouse flutters

cutting wild fennel

 

adiere parfumată -

bluza unei femei flutură

tăind fenicul sălbatic

 

Karin Hedetniemi, Canada

 

 swallows quarrel

over silk threads unravelled

from kimono's sleeve

 

rândunelele se ceartă

peste firele de mătase desfăcute

din mâneca chimonoului

 

Michele Rule, Canada

 

 

the chess player dresses

for the awards ceremony

hounds tooth check

 

jucătorul de șah se îmbracă

pentru festivitatea de premiere

verificând modelul biton

 

Tim Murphy, Madrid, Spain

 

 

holding our breath –

the squeak of patent leather

outside the classroom

 

ne ținem respirația ~

scârțâitul pielii lăcuite

în afara clasei

 

Rhoda Tripp, United States

 

 

cashmere sweater

deep beneath it

the scars

 

pulover de cașmir

adânc sub ea

cicatricile

 

Samo Kreutz, Ljubljana, Slovenia

 

 

cold night

I wear dad’s old tweed jacket

to lift my spirits

 

noapte rece

port vechea jachetă de tweed a tatălui

să-mi ridic moralul

 

Jeffrey Walthall, United States

 

 

my woollen coat

in summer storage

food for moths

 

haina mea de lână

în magazia de vară

hrană pentru molii

 

Marjolein Rotsteeg, The Netherlands

 

 

Red Plaid flannel shirt

Bringing back memories

Dad’s  hardened knuckles

 

Cămașa roșie din flanel cu carouri

Amintindu-mi

încheieturile întărite ale tatei

 

Rhonda Straw, USA

 

 


Red skirt

on the shop window

The poor girl measures her height !

 

Fusta roșie

din vitrină

Sărmana fată se măsoară!

 

Youcef Mebarkia, Algeria

 

 

so many layers

woven into the fabric

of who we are

 

atât de multe straturi

țesute în materialul

din care suntem făcuți

 

Bonnie J Scherer, Alaska USA

 


 

decorative marble -

the smoothness of our conversation

across the table

 

marmură decorativă

finețea conversației noastre

peste masă

 

Ram Chandran, India

 

 

lost for a while 

between two lilies 

her ear stud 

 

pierdut pentru o clipă

între doi crini

cercelul ei

 

Daipayan Nair, India 

 

 

smooth cool silk

on my skin

absolute bliss

 

mătase moale, răcoroasă

pe pielea mea

beatitudine

 

Val Smith, Australia

 

 

Middle East women dance

wearing dresses made of

the finest fabrics

 

femei din Orientul Mijlociu dansând

purtând rochii

din cele mai fine țesături

 

Jovana Dragojlovic, Serbia

 

 

 

flash of memory —

ma's black crêpe dress and

her hand squeezing mine

 

amintire –

rochia neagră din crep a mamei și

mâna ei strângând-o pe a mea

 

Natalia Kuznetsova, Russia

 

 

 

going through Mum’s things

nobody wants

her mink coat

 

trecând prin lucrurile mamei

nimeni nu vrea

haina ei de nurcă

 

Keitha Keyes, Australia

 

 

museum visit -

clothed in finest golden silks

Queen Cleopatra

 

vizită la muzeu -

în cele mai fine mătăsuri aurii

Regina Cleopatra

 

Catherine Brennan, Ireland

 


Issue 2 Author`s Index (alphabetic):

 

All rights revert to the authors upon publication.

Works may not be reproduced in any form without the individual author permission.

Copyright © Enchanted Garden Haiku Journal, Romania

https://enchanted-garden-haiku.blogspot.com

Comments

 1. My compliments to you, Steliana, for the beautiful second edition of the Enchanted Garden Haiku Journal! And to all the other poets that have contributed their haiku.

  ReplyDelete
 2. Dear Marjolein Rotsteeg,
  Thank you very much for your contribution and for your kind words!
  This issue was possible thanks to you all and I appreciate that!
  Warmly,
  Steliana

  ReplyDelete

Post a Comment

Your comment is appreciate!
Please write your name!
Comments will be moderated by the editor and visibile as soon as possible.